Privacyverklaring

U heeft te maken met ART Real Estate handelsnaam van O&G bedrijfsmakelaars B.V. (hierna gezamenlijk, te noemen: ART Real Estate). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar’ staat, wordt Art Real Estate bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan derden worden verstrekt en wat ART Real Estate met deze gegevens doet.

Contactgegevens

Bickersgracht 256-258, 1013 LH Amsterdam
info@artrealestate.nl
020 688 45 15 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

ART Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs
 • KvK gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artrealestate.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Art Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • ART Real Estate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

ART Real Estate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ART Real Estate) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

ART Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >Bewaartermijn > Reden   

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van ART Real Estate:

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden of ander vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.   geen  Tot intrekking van toestemming 
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.   geen  Tot intrekking van toestemming 
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.   geen  Tot intrekking van toestemming 

U verkoopt uw bedrijfspand of vastgoed en u heeft hiervoor ART Real Estate ingeschakeld:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
De reden van verkoop.   geen  3 jaar 
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.   20 jaar 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.  

 

Indien met de makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

20 jaar 
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.   geen  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.  5 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.   20 jaar 
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.   20 jaar 
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.   geen  3 jaar 

 

  Ontvangers van gegevens 
Database via Funda In Business (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

U verhuurt uw bedrijfspand of vastgoed en u heeft hiervoor ART Real Estate ingeschakeld:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
De reden van verhuur.   geen  3 jaar 
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.   geen  20 jaar 
De eisen die u stelt aan de huurder.  20 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.  20 jaar 
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.   geen  3 jaar 

 

  Ontvangers van gegevens 
Huurder 

 

U bent op zoek naar een bedrijfspand of vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor ART Real Estate ingeschakeld:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.   geen  3 jaar 
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.   geen  3 jaar 
Uw eisen aan de huisvesting.  3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.   geen  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.  5 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.  20 jaar 
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht:  de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen  20 jaar 
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.   geen  3 jaar 

 

  Ontvangers van gegevens 
Database via Funda In Business (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 
Verkoper en verkoopmakelaar 
Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of vastgoed) en u heeft hiervoor ART Real Estate ingeschakeld:

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.   geen  3 jaar 
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.   geen  3 jaar 
Uw eisen aan de huisvesting.  3 jaar 
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.   geen  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld Huurcheck). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.  20 jaar 
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.   geen  3 jaar 

 

  Ontvangers van gegevens 
Verhuurder 

   

U wilt een bedrijfspand of vastgoed kopen die via ART Real Estate wordt aangeboden:

U wilt een bedrijfspand of vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
Uw mening over het aangeboden pand.  3 jaar 
Gegevens over de biedingen.  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.  5 jaar 
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.  3 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.   20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode 

(1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. 

3 jaar 
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.  3 jaar 

 

  Ontvangers van gegevens 
Database via Funda In Business (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 
Verkoper 
Notaris, koper, aankoopmakelaar 
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

U wilt een bedrijfspand of vastgoed huren die via ART Real Estate wordt aangeboden:

U wilt een bedrijfspand of vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens  Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij makelaar 
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  20 jaar 
Uw eisen aan de huisvesting.  3 jaar 
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de VBO Huurcheck.   5 jaar 
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.  20 jaar 
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.  3 jaar 

   

  Ontvangers van gegevens  Rol  
Verhuurder  Verantwoordelijke 
FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)  Verantwoordelijke 

  

Delen van persoonsgegevens met derden 

ART Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ART Real Estate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ART Real Estate uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.  

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU  

ART Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van ART Real Estate geeft u hiervoor toestemming.     

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

ART Real Estate gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monumenthuren.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@monumenthuren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artrealestate.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 12 juli 2022.